Voor Bedrijven

Stages vormen een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding. Het is voor leerlingen de enige wijze om hun toekomstig werkveld te ervaren.  In het MBO is veelal sprake van zogenaamde “meewerkstages”.  Leerlingen leren meedraaien met allerlei dagelijkse werkzaamheden van (een deel van) een organisatie.

Voor leerlingen is het erg belangrijk dat uw organisatie door het betreffende kenniscentrum erkend is voor de opleiding waarvoor de leerling staat ingeschreven.

Vanuit de opleiding zijn werkprocessen beschreven die tijdens de stage aan bod komen. In overleg met de betreffende stagedocent kunt u mede invulling geven aan het stageprogamma.

Elke leerling is gekoppeld aan een stagedocent die de leerling tijdens de stage begeleid.

Erkenning aanvragen »