Voor Leerlingen

Stage is een belangrijk deel van elke beroepsopleiding. Het gaat immers om veel uren en je moet het met een voldoende afsluiten, zo niet, geen diploma!

Maar, er is meer. Je leert het werkveld kennen waarin jij misschien een baan gaat zoeken of voor een vervolgopleiding gaat inschrijven. Je kunt er heel veel leren, wat je niet op school kunt leren.

Stagebedrijven weten dat je leerling bent en nog (veel) moet leren. Maar, dat accepteren zij alleen als jij laat merken dat jij jouw best wil doen en je leergierig toont. Het stagebedrijf moet erkend zijn voor de opleiding waarvoor jij bij ons staat ingeschreven! Controleer dat op stagemarkt.nl. Na overleg met ons kunnen wij bij niet-erkenning wel actie ondernemen om alsnog erkenning aan te vragen.

Stagebureau Double Crew ziet het vinden van een geschikte stageplaats als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en jouw zelf. Des te eerder jij aangeeft bij een bepaald bedrijf stage te willen lopen, des te eerder kunnen wij jou daar mee helpen.